Erinomaisia tutkimustulosia BioDrop MD® Sprayn tehokkuudesta

TIEDOTE syyskuu 2017

BioDrop MD® Sprayllä on toteutettu kliininen tutkimus, jonka tarkoituksena oli osoittaa tuotteen kliininen turvallisuus ja vaatimusten mukainen teho. Tutkimuksen tulokset esiteltiin oftalmologian SOE2017-kongressissa Barcelonassa kesäkuussa 2017. Lue tutkimuksen tiivistelmä tästä.

Tutkimukseen osallistuneet olivat 25–75-vuotiaita ja silmälääkärin vähintään kohtalaisen voimakkaasti kuivasilmäisiksi toteamia. Verrokkituotteena käytettiin markkinoilla myynnissä olevaa vastaavaa saman käyttötarkoituksen tuotetta.

Tutkimustulokset BioDrop MD Sprayn tehokkuudesta ja käyttäjäystävällisyydestä olivat erittäin positiivisia. Toisen koejakson lopussa miltei kaikki BioDrop MD® Sprayn käyttäjät raportoitiin oireettomiksi.

KLIININEN TUTKIMUS VAHVISTI TUOTTEEN TEHOKKUUDEN

BioDrop MD Spray lievitti oireita verrokkituotetta tehokkaammin.
Suihkeella on nopea ja pitkä kosteutusvaikutus, joka kasvoi käytön jatkuessa.
OSDI- kuivasilmäisyysindeksi laski BioDrop MD Sprayn käyttäjillä verrokkituotetta enemmän.
BioDrop MD Sprayn käyttäjien oireettomien päivien määrä kasvoi.
BioDrop MD Spray sai aikaan positiivisia vaikutuksia silmänympärysiholla ja teki piilolinssien käytöstä miellyttävää.
Suihke on hyvin siedetty eikä aiheuta ärsytysreaktioita.

HUOLELLINEN TUTKIMUSTYÖ TURVALLISUUDEN JA TEHOKKUUDEN TAUSTALLA

Piiloset on panostanut jo neljä vuosikymmentä voimakkaasti silmänhoitotuotteiden ja piilolinssinesteiden kehittämiseen. Tutkimustyön kuluessa on syntynyt monenlaisia kansainvälisesti tunnistettuja tutkimustuloksia. Tuotekehityksen lähtökohtina ovat innovaatiot, tuoteturvallisuus, silmäystävällisyys ja silmänhoitotuotteissa ehdottomana säilöntäaineettomuus.

Silmänhoitotuotteet ja piilolinssinesteet luokitellaan lääkinnällisiksi tuotteiksi (Medical Device), joiden tuotekehitystä, valmistusta ja myyntiä säädellään tarkasti kansainvälisten direktiivien, lakien ja standardien avulla. Myyntiluvan eli CE-merkin saamiseksi mm. tuotteen koostumukseen ja käyttöön liittyvät turvallisuusriskit on tunnistettava ja mahdollisuuksien mukaan eliminoitava tai minimoitava. Markkinoille tulon jälkeen valmistajan on systemaattisesti arvioitava aihepiiristä julkaistavaa tieteellistä kirjallisuutta sekä markkinoilta kerättyä kliinistä palautetta. Tuoteturvallisuus taataan koko tuotteen elinkaaren ajan. Valmistajaa ja tuotteita valvotaan jatkuvasti viranomaistahojen ja ilmoitettujen laitosten tarkastuksilla.

Kaikissa Piiloset-tuotteissa käytettävät ainesosat on tarkkaan harkittu ja tuotteet ovat syntyneet pitkän tutkimus- ja tuotekehitystyön tuloksena. Valintoja ohjaa aina käytettävyyden lisäksi loppukäyttäjän turvallisuus ja tuotteen teholle asetettujen kansainvälisten kriteereiden täyttyminen.

Lisätiedot asiakaspalvelusta, puh. 02 489 110.