Kasvurahoitusta EU:lta

Euroopan Unionin tuki on vauhdittamassa Finnsusp Oy:n (Piiloset) investointihanketta 2023-2025.

Oy Finnsusp Ab on kehittänyt tuottavuuttaan, toiminnanohjaustaan ja vaatimustenmukaisuuttaan sekä uusia innovaatioita kansainvälisen kasvun mahdollistamiseksi yhdessä ELY-keskuksen ja Euroopan Unionin Euroopan aluekehitysrahaston tuen avulla.

Finnsusp Oy:n kehitys- ja investointihankkeessa kehitetään yrityksen toimintaprosesseja, steriilien Medical Device ja OTC tuotteiden lääkeregulaatioiden mukaisuutta, kasvatetaan tuotantokapasiteettia, kehitetään uusia tuotevariaatioita, laatutoimintoja ja kokonaistehokkuutta vastaamaan yrityksen strategian mukaista visiota kasvaa globaaliksi silmien hyvinvoinnin toimijaksi. Hankkeella toteutetaan kansainvälisen kasvun mahdollistavia tuotannon laiteinvestointeja sekä monipuolisia kehitystoimia kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan skaalauksen, uudistumisen ja innovoinnin pohjaksi.