Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan Unionin tuki on vauhdittamassa Finnsusp Oy:n (Piiloset) kasvua.

Oy Finnsusp Ab on kehittänyt tuottavuuttaan, toiminnanohjaustaan ja vaatimustenmukaisuuttaan sekä uusia innovaatioita kansainvälisen kasvun mahdollistamiseksi yhdessä ELY-keskuksen ja Euroopan Unionin Euroopan aluekehitysrahaston tuen avulla.

Finnsusp Oy:n kehityshankkeessa on kehitetty yrityksen kokonaistuottavuutta, tehokkuutta sekä toimintamenetelmiä vastaamaan uusiin lainsäädännöllisiin haasteisiin (Medical Device regulaatiot) sekä tuotantokapasiteettitarpeen kasvuun. Kehityshankkeella tuettiin innovatiivisten tuoteuutuuksien valmistamiseen tarvittavia laiteinvestointeja. Hankkeen kautta Finnsusp pystyy toteuttamaan yrityksen strategiaa, jonka tavoitteena on merkittävä kansainvälinen kasvu.

Kehityshankkeeseen liittyi ERP-hanke, optiikan tuotannon uudistus ja uudet laitehankinnat (mm. AR-pinnoituslaite, linssien leimaus ja värjäys) sekä kemian tuotantopuolen kapasiteetin kasvattaminen ja GMP-mukaisuuden tavoittelu. Suurin yksittäinen investointi kehityshankkeessa on ollut AR-pinnoituslaite.